มอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.อุทัยธานี ส่งกำลังใจให้ “ผู้สูงวัย…(ใจ)เกิน 100”