มอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. ณ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี