มอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. (นายสันติ วงษ์รักษ์ ผู้พิการทางสายตา)