มอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.อุทัยธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลทัพทัน