พิธีไหว้เจดีย์ 1000 องค์ (บ่ากล่อง)

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้เข้าร่วมพิธีไหว้เจดีย์ 1000 องค์ (บ่ากล่อง) ซึ่งเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปว์) โดยมี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร) เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ การละเล่นรำตง การไหว้เจดีย์ และมอบของให้กับเด็ก ๆ ที่มีร่วมพิธี ณ สำนักสงฆ์คลองเสลา ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี