พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก