พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลหนองฉาง