พิธีเปิดศูนย์พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหนองไผ่แบน