พิธีเปิดการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ”