พิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร