พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรบรมราชวงศ์ งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก โดยมีนางอรุณี  เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการในหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม. ณ บริเวณพลับพลาจัตุรมุขพระบรมรูปสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เวลา ๑๔.๐๐ น. ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. ร่วมกิจกรรม “ร้อยจิตร้อยดวงใจ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ๓๐๐,๐๐๐ ดอก  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ณ อาคารโดม วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

เวลา ๑๗.๐๐ น. ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. ร่วมกิจกรรมเดินขึ้นบันไดวัดสังกัดรัตนคีรี จำนวน ๔๔๙ ขั้น ณ ลานวัดหน้าบันไดทางขึ้นเขาสะแกกรัง วัดสังกัดรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี