พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี