พิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ