พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”