พิธีถวายสักการะสมเด็จปฐมบรมมหาชนกฯ ณ บริเวณยอดเขาสะแกกรัง