พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก