ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้หน่วยงานช่วยเหลือและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้บ้าน