ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบนโยบายฯ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี