ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบถุงยังชีพให้กับประชาชน