ประชุมเพื่อบูรณาการทีมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอหนองฉาง