ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”