ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนคณะกรรมการบริหารงานระดับอำเภอ (กบอ.) อ.หนองขาหย่าง