ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนัน อำเภอหนองฉาง ครั้งที่4-2562