ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.(One Home) ประจำเดือนตุลาคม 2560