ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พม.อุทัยธานี ตามนโยบาย One Home

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี,บ้านพักเด็กและครอบครัว,ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง) ได้จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พม.อุทัยธานี ตามนโยบาย One Home โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม วัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและวางแผนการทำงานร่วมกัน ภายใต้นโยบาย (One Home)