ประชุมคณะกรรมการ กองอำนวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1tE2QM3axCOkVYLQIQixpkQo42HLI46FQ/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>