ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัดอุุทัยธานี ประจำปี 2562