ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Social Smart City ครั้งที่ 1/2562

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1TsMOpcTQULHZRdSw9axLLT_H2M-RsVYk/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>