ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 1

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่>>>>>ประกาศผลผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ฯ ครั้งที่ 1<<<<<