ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่งครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร(พนักงานกองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)

ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ >>>>>รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทั่วไป<<<<<