ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคม