นายกิตติพงษ์ ศรีขำ

00

ประกาศบุคคลสูญหาย !!!!!!

ชื่อ นายกิตติพงษ์ ศรีขำ เกิดวันที่ 18 มีนาคม 2537 อายุ 22 ปี ได้สูญหายไป จากบ้านเลขที่ 56/7 ถนนพระงาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2559

หากบุคคลใดมีข้อมูล หรือพบเห็นบุคคลดังกล่าว กรุณาแจ้งมาที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง
หมายเลขโทรศัพท์ 075-5218366
หรือแจ้งนายไพโรจน์ ศรีขำ (บิดาผู้สูญหาย) หมายเลขโทรศัพท์ 089-7280314