นางสาวบัณฑิตา วงศ์ศรีเผือก

นางสาวบัณฑิตา วงศ์ศรีเผือก  ชื่อเล่น ตา

อายุ 18 ปี

ลักษณะรูปร่าง ผิว สองสี สูงประมาณ 160 ซม. ลักษณะผมดำตรง ตัดผมทรงนักเรียน

รูปหน้าเรียว ได้หายออกไปจากบ้านเลขที่ 43/2 หมู่ 6 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง