ต้อนรับคณะผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา