ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม “ผู้พิการบ้านถูกไฟไหม้” ณ ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี