นายมนตรี แร่ทอง อายุ 47 ปี

  ประกาศบุคคลสูญหาย!!!!

นายมนตรี  แร่ทอง อายุ 47 ปี

รูปร่างท่วม ผิวคล้ำ ส่วรสูงประมาณ 150 เซนติเมตร เป็นผู้พิการทางการมองเห็น

ซึ่งได้หายออกจากบ้านเลขที่ 96 หมู่ 5 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

หากพบเบาะแส กรุณาติดต่อ

นางสังวาล  เพียมไทย (พี่สาว) หมายเลขโทรศัพท์ 062-9966312 และ 063-0570559

หรือสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง