งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย “เทิดพระเกียรติ 117 ปี” สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และงานวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560