งานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี พร้อมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี