งานประเพณีต่อชะตาบูชาต้นไทร (คุโคล๊วบ่องท่อง)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัว ได้เข้าร่วมงานประเพณีต่อชะตาบูชาต้นไทร (คุโคล๊วบ่องท่อง) ซึ่งประเพณีนี้ เชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะห์ต่อชะตา หรือทำบุญให้กับตนเอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร) เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ ประกอบพิธีกรรมบูชาต้นไทร ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ มอบของให้กับเด็กๆที่มาร่วมพิธี ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี