การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ส่งกลับภูมิลำเนา

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ส่งกลับภูมิลำเนา