ข้อมูลประกอบการดำเนินงานป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์

ช่องทางสายด่วนกับการแจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

  1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (พม.) 1300
  2. สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599,191
  3. ศูนย์ดำรงธรรม 1567
  4. สายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 1579
  5. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1212
  6. กรมสุขภาพจิต 1323

เว็บไซต์/Url link ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์

  • คลิปออนไลน์ : อย่าปล่อยให่การพนันทำร้ายคนที่คุณรัก
  • https://www.facebook.com/toolmorrow/videos/1993226740992841