กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562”