กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ บึงคอกช้าง ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์