กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562 Uthaithani youth ranger : ใจรักษ์…พิทักษ์ป่า ปี 2