กิจกรรมวันรวบรวมดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. เข้าร่วมงานกิจกรรมวันรวบรวมดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานสุพรรณิการ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธี