กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย”