การลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอลานสัก