การลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี