การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนการบูรณาการ ชี้เป้าลดความเหลื่อมล้ำด้วยเทคโนโลยี