การตรวจราชการแบบูรณการเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)